Đầu tư
Gia Lai dự kiến kêu gọi đầu tư hơn 7.272 tỷ đồng phát triển cây dược liệu
Thanh Chung - 19/07/2022 14:08
Gia Lai có 4 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư phát triển cây dược liệu và 10 dự án kêu gọi đầu tư với tổng vốn dự kiến đầu tư hơn 7.272 tỷ đồng.
Gia Lai,cây dược liệu,đầu tư,liên kết sản xuất,ứng dụng công nghệ
Tính đến nay, tỉnh Gia Lai đầu tư và phát triển gần 4.000 ha cây dược liệu. Ảnh: Nguyễn Diệp
Tỉnh ủy Gia Lai vừa có báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 3/7/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Đến nay, tổng diện tích cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Gia Lai là hơn 3.987 ha, tăng gần 3.002 ha so với năm 2020. Trong đó, cây dược liệu dưới tán rừng là 956,8 ha, tăng 696,3 ha so với năm 2020; dược liệu trồng trên đất nông nghiệp là 3.030,6 ha, tăng 2.305,67 ha so với năm 2020.
Trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng đã phát triển một số mô hình trồng dược liệu có hiệu quả như: Mô hình trồng sâm bố chính tại Kbang, trồng cây hoa hòe tại Kông Chro, trồng cà gai leo tại Kông Chro.
Đối với các dự án đầu tư phát triển cây dược liệu, hiện có 4 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng vốn khoảng 497 tỷ đồng; có 10 dự án trong danh mục kêu gọi đầu tư với quy mô khoảng 1.821 ha, tổng vốn dự kiến đầu tư trên 7.272 tỷ đồng.
Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục tham mưu UBND tỉnh bổ sung danh mục kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021-2025 (đợt 2) đối với 9 dự án trồng, nhân giống và phát triển cây dược liệu có ứng dụng công nghệ cao, phát triển dược liệu dưới tán rừng với tổng diện tích 8.450 ha, tổng vốn đầu tư 4.197 tỷ đồng.
Nhiều doanh nghiệp đã chủ động ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nhân rộng mô hình liên kết sản xuất. Toàn tỉnh Gia Lai hiện có khoảng 142 ha trồng dược liệu ứng dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm, 6 ha ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô lan kim tuyến. Các hoạt động chế biến dược liệu, xúc tiến thương mại tiêu thụ dược liệu được các cấp, ngành tích cực triển khai, từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm dược liệu trong và ngoài tỉnh.
Tin liên quan
Tin khác