Điểm nóng
Gia Lai thu hồi các dự án năng lượng tái tạo chưa xong hồ sơ
Thanh Hương - 21/06/2022 12:49
UBND tỉnh Gia Lai đã đồng ý thu hồi chủ trương khảo sát đối với các nhà đầu tư đã được cho phép khảo sát, nhưng tới nay chưa hoàn thành hồ sơ bổ sung quy hoạch.

UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản thống nhất với đề xuất của Sở Công thương về việc không tiếp tục xem xét, xử lý đề nghị  bổ sung các dự án điện gió, điện mặt trời trên địa bàn tỉnh này.

Theo Sở Công thương Gia Lai cho hay, đến nay UBND tỉnh Gia Lai đã đề nghị Bộ Công thương trình Thủ tướng Chính phủ đưa vào tính toán trong Quy hoạch Phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021 - 2030 có xét đến 2045 (Quy hoạch Điện VIII) đối với 134 dự án điện mặt trời, điện gió với tổng công suất khoảng 15.537 MW.

Cụ thể có 38 dự án điện mặt trời, với tổng công suất 3.180 MW (tương đương 3.975 MWp) và 96 dự án điện gió, với tổng công suất 12.357 MW.

Trước thực tế Dự thảo Quy hoạch Điện VIII hiện đang được Bộ Công thương hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, Sở Công thương đã đề nghị UBND tỉnh xem xét, thu hồi chủ trương khảo sát đối với các nhà đầu tư đã được UBND tỉnh cho phép khảo sát, nhưng đến nay chưa hoàn thành hồ sơ bổ sung quy hoạch các dự án điện mặt trời, điện gió.  Sau khi có chủ trương thu hồi của UBND, Sở Công Thương sẽ rà soát, thông báo cụ thể cho các Nhà đầu tư.

Đối với các nhà đầu tư đã có văn bản đề nghị cho phép khảo sát, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch các dự án điện mặt trời, điện gió và được UBND tỉnh chuyển cho Sở Công thương để kiểm tra, đề xuất xử lý nhưng đến nay chưa hoàn thành, Sở Công thương cũng kiến nghị cho phép Sở không tiếp tục kiểm tra, đề xuất.

Sau khi Quy hoạch Điện VIII được phê duyệt, Sở Công thương sẽ xây dựng kế hoạch trình UBND tỉnh Gia Lai triển khai các dự án điện mặt trời, điện gió phù hợp với quy hoạch được duyệt. Trong quá trình thực hiện quy hoạch, Sở Công thương sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất UBND xem xét, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đối với các dự án điện mặt trời, điện gió có hiệu quả kinh tế cao, không ảnh hưởng đến các quy hoạch của địa phương và gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm quốc phòng, an ninh (nếu có).

Tin liên quan
Tin khác