Tiêu dùng
Giá xăng RON 95 vừa tăng 231 đồng/lít
ĐT - 20/06/2024 15:46
Trong lần điều chỉnh giá xăng dầu lúc 15h ngày 20/6/2024 của Liên Bộ Công thương - Tài chính, giá bán xăng E5 RON 92 không cao hơn 21.508 đồng/lít (tăng 198 đồng/lít) và giá bán xăng RON 95-III không cao hơn 22.466 đồng/lít (tăng 231 đồng/lít).

Tin liên quan
Tin khác