Tài chính - Chứng khoán
Giải trình không đúng trọng tâm, HoSE yêu cầu Tân Tạo giải trình lại BCTC bán niên
Duy Bắc - 29/09/2022 09:42
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) đề nghị CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã ITA – sàn HoSE) giải trình rõ về các khoản mục và ý kiến kiểm toán bán niên năm 2022.

Tại BCTC soát xét bán niên, kiểm toán đã đưa ra ý kiến ngoại trừ về việc hạch toán khoản uỷ thác đầu tư cho cá nhân bà Đặng Thị Hoàng Yến vào khoản mục đầu tư góp vốn vào đơn vị khác là chưa phù hợp với quy định của Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và khoản chi uỷ thác đầu tư cho bà Đặng Thị Hoàng Yến phát sinh trong 6 tháng đầu năm 2022 được chi bằng tiền mặt là 223,02 tỷ đồng nên công ty kiểm toán không đủ cơ sở căn cứ kiểm chứng đối với nghiệp vụ này.

Trong văn bản giải trình số 153/TB-ITACO-22 của Tân Tạo, Công ty chưa giải trình đầy đủ ý kiến ngoại trừ, HoSE đề nghị Tân Tạo giải tình rõ về ý kiến ngoại trừ, lý do phát sinh ý kiến ngoại trừ và làm rõ khoản mục cần hạch toán phù hợp theo chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam.

Đầu tiên, HoSE yêu cầu thuyết minh chi tiết các khoản tạm ứng không lãi suất tại thuyết minh 6.1 BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng với số tiền 1.461,8 tỷ đồng.

Thứ hai, tại thuyết minh 6 của BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng, Tân Tạo ghi nhận dự phòng các khoản phải thu khác dài hạn với số tiền âm 76,1 tỷ đồng nhưng trên Bảng cân đối kế toán không thể hiện khoản dự phòng này.

Thứ ba, các khoản phải thu, uỷ thác đầu tư liên quan đến bà Đặng Thị Hoàng Yến (Maya Dangelas).

Cụ thể, trong báo cáo hợp nhất quý 2 do Công ty công bố ngày 29/7, Công ty đã ghi nhận phải khoản phải thu bà Maya Dangelas với số tiền 1.936,7 tỷ đồng để chi tạm ứng tham gia dự án tại Mỹ.

Ngày 5/8 và ngày 24/8, Tân Tạo đã công bố lại Báo cáo tài chính hợp nhất quý II và lý do đính chính tại văn bản số 150/TB-ITACO-22. Trong đó, nội dung chủ yếu khoản uỷ thác đầu tư này tính tới 30/6/2022 là 1.335 tỷ đồng phải hạch toán vào đầu tư khác nhưng kế toán hạch toán nhầm vào phải thu khác dẫn đến nợ phải thu của bà Đặng Thị Hoàng Yến tăng, thực chất đây là khoản uỷ thác đầu tư theo như Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua.

Bà Đặng Thị Hoàng Yến đồng ý nhận trách nhiệm chuyển nhượng 20,69% cổ phần của Tân Tạo nắm giữ tại TEDC tương đương số tiền 1.655 tỷ đồng. Tính tới 30/6/2022, công tác chuyển nhượng đã hoàn tất, bà Yến đã thanh toán cho công ty số tiền 1.022 tỷ đồng. Số tiền bà Yến còn phải thanh toán cho công ty là 633 tỷ đồng. Như vậy, khoản phải thu bà Yến phát sinh là do khoản chuyển nhượng cổ phần nói trên.

Tuy nhiên, tại Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét công ty Tân Tạo đã ghi khác biệt so với báo cáo quý II.

Cụ thể, khoản uỷ thác đầu tư cho bà Yến là 314,1 tỷ đồng, đầu năm là 91,1 tỷ đồng; ghi nhận khoản đầu tư vào CTCP Phát triển Năng lượng Tân Tạo (TEDC) là 1.752,7 tỷ đồng; không còn khoản phải thu với bà Yến như báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đã đính chính và công bố ngày 5/8/2022.

Dựa trên những khác biệt trên, HoSE nhấn mạnh: “Đề nghị Tân Tạo giải trình rõ nguyên nhân có sự khác biệt số liệu giữa Báo cáo tài chính hợp nhất quý II đính chính và Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2022”.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2022, Tân Tạo ghi nhận doanh thu đạt 370,84 tỷ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 129,2 tỷ đồng, tăng 70,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2022, Tân Tạo đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 777,69 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 186,85 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành 69,1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/9, cổ phiếu ITA đóng cửa giá tham chiếu 5.370 đồng/cổ phiếu.

Tin liên quan
Tin khác