Thời sự
Gửi phiếu xin ý kiến tất cả đại biểu Quốc hội về thời điểm bỏ hộ khẩu giấy
Nguyễn Lê - 25/10/2020 09:13
Thường thì dự thảo luật trình Quốc hội thông qua sẽ được thiết kế theo phương án đa số đại biểu đã chọn, qua phiếu xin ý kiến
TIN LIÊN QUAN
Dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi) đã được Quốc hội thảo luận ngay từ đầu kỳ họp thứ 10.

Ngày 24/10 Tổng thư ký Quốc hội gửi phiếu xin ý kiến tất cả các vị đại biểu Quốc hội về một số nội dung của dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi).

Một trong những nội dung được xin ý kiến là quy định chuyển tiếp (khoản 3 điều 38) liên quan đến thời điểm bỏ hộ khẩu giấy với hai phương án.

Phương án 1: Cho phép người dân được tiếp tục sử dụng Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã được cấp cho đến hết ngày 31/12/2022 để chứng minh thông tin về nơi cư trú nhằm tránh làm phát sinh thêm thủ tục hành chính, thêm phiền phức cho người dân, tạo áp lực lớn cho các cơ quan quản lý, đăng ký cư trú tại thời điểm Luật mới có hiệu lực thi hành. Việc quy định này không làm ảnh hưởng đến hiệu lực thi hành của Luật Cư trú và việc triển khai thực hiện các quy định của Luật ngay từ thời điểm ngày 01/7/2021. Khi các Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú hoàn thành việc xây dựng, vận hành thông suốt và các cơ quan, tổ chức, địa phương đã thực hiện tốt việc kết nối, liên thông để bảo đảm chỉ cần sử dụng số định danh cá nhân là có thể xác định được thông tin nhân thân, thông tin về nơi cư trú của công dân thì Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú sẽ tự chấm dứt vai trò ngay cả khi chưa đến thời hạn 31/12/2022 như đã nêu ở trên.

Phương án 2: Quy định Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú không có giá trị sử dụng trong các giao dịch, quan hệ pháp luật được xác lập mới kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành (01/7/2021) bởi phương thức quản lý cư trú mới cần được thực hiện ngay một cách đồng bộ; Bộ Công an vẫn khẳng định quyết tâm về việc hoàn thành và bảo đảm vận hành tốt Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú ngay từ khi Luật có hiệu lực thi hành.

Trước đó, thảo luận tại hội trường ngày 21/10, đa số trong 21 vị đại biểu Quốc hội tham gia thảo luận đã chọn phương án 1, tuy nhiên đại diện Ban soạn thảo dự án luật khẳng định có đủ điều kiện để bỏ hộ khẩu giấy từ giữa năm sau.

Thường thì dự thảo luật trình Quốc hội thông qua sẽ được thiết kế theo phương án đa số đại biểu đã chọn, qua phiếu xin ý kiến.

Ngoài nội dung nói trên, Tổng thư ký Quốc hội còn xin ý kiến ba nội dung khác, qua thảo luận còn có ý kiến khác nhau.

Nội dung về điều kiện đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ (điểm b khoản 3 Điều 20),  phương án 1: Phải bảo đảm điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không thấp hơn 08m2 sàn/người.

Phương án 2: Đã đăng ký tạm trú trong cùng phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương từ 01 năm trở lên

Nội dung về điều kiện đăng ký tạm trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ  (khoản 1 Điều 27), phương án 1 Không quy định điều kiện đăng ký tạm trú là phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý. Phương án 2: Quy định điều kiện đăng ký tạm trú là phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý.

Nội dung về thời hạn đăng ký tạm trú (khoản 2 Điều 27), phương án 1: Quy định thời hạn đăng ký tạm trú tối đa là 02 năm và có thể tiếp tục gia hạn. 

Phương án 2:  Không quy định về thời hạn đăng ký tạm trú, công dân chỉ cần thực hiện đăng ký khi chuyển đến nơi mình tạm trú.

Các vị đại biểu Quốc hội được đề nghị lựa chọn một trong hai phương án ở mỗi nội dung. Trường hợp có ý kiến khác thì các vị đại biểu Quốc hội có thể thể hiện ở mục “Ý kiến khác” ở dưới mỗi nội dung xin ý kiến.

Theo chương trình kỳ họp thứ 10, chiều 13/11/2020 Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật Cư trú (sửa đổi).

Tin liên quan
Tin khác