Dự án - quy hoạch
Hà Nội “chốt” bổ sung danh mục 11 dự án thu hồi đất năm 2023
Minh Thắng - 23/09/2023 09:49
Ngày 22/9, tại kỳ họp thứ XIII (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết thông qua điều chỉnh, bổ sung mục đích các dự án thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn TP. Hà Nội.

Theo đó, HĐND TP. Hà Nội thông qua việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn TP. Hà Nội quy định tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 8/12/2022 của HĐND TP. Hà Nội, gồm: bổ sung danh mục 11 dự án thu hồi đất năm 2023 với diện tích 53,25 ha.

Các đại biểu HĐND TP. Hà Nội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Về kinh phi bố trí để bồi thường, giải phóng mặt bằng, trên cơ sở danh mục dự án được HĐND TP. Hà Nội thông qua, các dự án sử dụng vốn ngân sách TP được cân đối trong Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách TP năm 2023 của HĐND TP. Hà Nội;

Các dự án sử dụng ngân sách cấp quận, huyện, thị xã do quận, huyện, thị xã bố trí; các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tự bố trí theo tiến độ đầu tư, đảm bảo bố trí đủ kinh phí phần giải phóng mặt bằng, năm 2023. 

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn TP. Hà Nội tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND, gồm: bổ sung danh mục 1 dự án (Cụm công nghiệp Đình Xuyên - xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm) với tổng diện tích 6,99 ha.

HĐND TP. Hà Nội biểu quyết thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện 2 dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường 35, đoạn giữa tuyến (từ Km4-469.12 đến Km12+733,35) và dự án Kho 190/Cục xăng dầu, hạng mục: Vành đai an toàn phòng cháy chữa cháy kho xăng dầu K95 K190 CXD, tại huyện Sóc Sơn.

Theo đó, Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường 35, đoạn giữa tuyến, có tổng diện tích chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng là 3.686,8m2 (0,36868 ha), tại xã Hiền Ninh, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn. 

Dự án kho 190/Cục xăng dầu có tổng diện tích chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng 4,74 ha, tại xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn.

Tin liên quan
Tin khác