Đầu tư và cuộc sống
Hà Nội: Huy động nguồn lực để chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động
Hạnh Phúc - 03/12/2022 10:53
Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội sẽ nâng cao hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích và phúc lợi cho đoàn viên, người lao động…

Ngày 2/12, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn năm 2022; phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023 của Cụm Thi đua 5 Liên đoàn Lao động Thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Hà Nội Phạm Quang Thanh cho biết: Ngay từ đầu năm Liên đoàn Lao động 5 Thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ đã xây dựng các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022, với nhiều hoạt động đổi mới, sáng tạo, trọng tâm, trọng điểm; 

Tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức công đoàn; đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động; 

Chủ động tham gia đóng góp ý kiến xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách liên quan đến người lao động; kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Công đoàn phối hợp với lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc; 

Tập trung nâng cao chất lượng Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức; Hội nghị Người lao động, đối thoại định kỳ theo quy định...

Nhìn chung, hoạt động của các cấp Công đoàn 5 Thành phố đã chủ động, tích cực, sáng tạo của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp trong chỉ đạo hoạt động, tổ chức các phong trào thi đua, làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân viên chức lao động tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

Một số hoạt động lớn, hoạt động thường xuyên của các cấp Công đoàn 5 Thành phố đã được chuẩn bị chu đáo cho tình huống phải dừng hoạt động, hoãn hoặc điều chỉnh hình thức, quy mô phù hợp với công tác phòng chống dịch Covid-19.

Đối với Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, trong năm 2022 đã tiếp tục xây dựng chương trình công tác với 10 nhiệm vụ trọng tâm, 10 hoạt động trọng điểm; tạo sự thống nhất trong triển khai thực hiện từ Thành phố đến công đoàn cơ sở, hướng vào những nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn, theo tinh thần Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ chính trị.

Dịp Tết Nhâm dần 2022, các cấp Công đoàn Thành phố Hà Nội đã dành nguồn ngân sách trên 200 tỷ đồng để chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn. Trong đó cấp Liên đoàn Lao động HàNội đã chi hơn 71 tỷ đồng; các cấp Công đoàn cũng đã tổ chức hàng nghìn chuyến xe ô tô miễn phí đưa 55.220 công nhân lao động về quê đón Tết cùng gia đình.

Tổ chức Báo công dâng Bác và Tuyên dương 100 “Công nhân giỏi Thủ đô”; tổ chức Hội thi thợ giỏi Thành phố Hà Nội lần thứ 2, với 11 nghề thi và 261 thí sinh tham gia; Tôn vinh 10 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động, 100 sáng kiến, sáng tạo Thủ đô và 10 chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Cùng đó, Liên đoàn Lao động Hà Nội đã phối hợp tổ chức khám sức khỏe, tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, phát thuốc miễn phí cho 490 công nhân lao động các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội; trao trợ cấp cho 186 công nhân lao động bị tai nạn lao động nặng, và gia đình công nhân lao động bị tử vong tổng số tiền 266 triệu đồng...

Tại Hội nghị, Liên đoàn Lao động 5 Thành phố đã ký kết thi đua năm 2023, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ như tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; 

Vận động đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động đoàn kết, đồng lòng, phát huy tinh thần trách nhiệm, vai trò tiên phong, gương mẫu, tích cực tham gia và tổ chức thành công Đại hội công đoàn các cấp, Đại hội Công đoàn 5 và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII.

Cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ để triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, UBND 5 Thành phố, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động 5 Thành phố phát động; 

Thường xuyên nắm bắt tình hình việc làm, thu nhập, đời sống của đoàn viên, người lao động; chủ động đề xuất các giải pháp hỗ trợ người lao động người lao động bị mất việc làm, giảm thu nhập.

Nâng cao hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích và phúc lợi cho đoàn viên, người lao động, quan tâm hỗ trợ kịp thời các trường hợp đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, bị tai nạn lao động... 

Đồng thời, tập trung huy động các nguồn lực tổ chức hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Quỹ Mão 2023 với phương châm “Tất cả mọi đoàn viên và người lao động đều có Tết” với tinh thần vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Tin liên quan
Tin khác