Chuyển đổi số - Kinh tế số
Hà Nội thí điểm 2 nhóm dịch vụ công liên thông về bảo hiểm
Nhật Hạ - 23/11/2022 12:02
Thành phố Hà Nội đã triển khai thí điểm 2 nhóm dịch vụ công liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

2 nhóm dịch vụ công liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vừa được Thành phố Hà Nội triển khai thí điểm là các nhóm dịch vụ công gồm: Liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; Liên thông đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng.

Đây là 2 trong 4 nhóm dịch vụ công cần liên thông dữ liệu giữa các bộ, ngành theo Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” của Chính phủ (gọi tắt là Đề án 06).

Hiện 2 nhóm dịch vụ công trên đã được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, đảm bảo chức năng của phần mềm hoạt động bình thường theo kết nối, thiết kế. Đây là thủ tục hành chính gắn với việc thực hiện quyền, nghĩa vụ và liên quan trực tiếp đến đời sống, an sinh của người dân, có số lượng đối tượng thực hiện lớn.

Với việc thực hiện nhóm thủ tục hành chính liên thông trên, người dân chỉ cần khai báo thông tin một lần để giải quyết ba thủ tục hành chính, cắt giảm bớt các giấy tờ, thời gian giải quyết, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian đi lại.

Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước, sẽ giảm chi phí sao in hồ sơ, kết quả giải quyết, thời gian luân chuyển hồ sơ; khắc phục tình trạng sai lệch thông tin, làm giả hồ sơ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân của cơ quan hành chính Nhà nước.

Hiện nay, các trụ sở ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, quận, huyện ở Thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Nam đều đã được kết nối với Trung tâm Dữ liệu quốc gia để thực hiện liên thông 2 nhóm dịch vụ công liên quan tới bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế này.

Lãnh đạo phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, việc chia sẻ kết nối dữ liệu không chỉ thuận tiện hơn cho người dân mà đối với những công chức cũng giảm bớt nhiều công việc khi các trường dữ liệu được liên thông với nhau.

Hiện nay, các trụ sở ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, quận, huyện trên phạm vi của hai địa phương là thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Nam đều đã được kết nối với Trung tâm Dữ liệu quốc gia để thực hiện liên thông 2 nhóm dịch vụ công này.

Dự kiến, thời gian thí điểm chương trình sẽ diễn ra từ ngày 21/11- 20/12/2022. Sau khi sơ kết, rút kinh nghiệm, việc nhân rộng triển khai trên địa bàn toàn quốc từ thời điểm 1/1/2023.

Tin liên quan
Tin khác