Đầu tư và cuộc sống
Hà Nội thí điểm cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID
Minh Thắng - 22/04/2024 18:35
Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID)

Theo Thông báo số 344/TB-UBND của UBND TP. Hà Nội, từ ngày 22/4, Sở Tư pháp Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Đối với các trường hợp chưa có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, trường hợp thuộc đối tượng miễn, giảm phí cung cấp thông tin Lý lịch tư pháp có nhu cầu được cấp phiếu Lý lịch tư pháp thì thực hiện trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TP. Hà Nội (https://dichvucong.hanoi.gov.vn).

Phiếu Lý lịch tư pháp được cấp bằng bản điện tử (được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của Sở Tư pháp), có giá trị pháp lý như bản gốc phiếu Lý lịch tư pháp giấy.

Phiếu Lý lịch tư pháp điện tử sẽ mặc định được trả về tài khoản của công dân trên VNeID, Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn), Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của TP. Hà Nội (https://dichvucong.hanoi.gov.vn).

Trường hợp công dân có nhu cầu nhận kết quả Phiếu Lý lịch tư pháp (bản giấy) thì được trả kết quả tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc tại Bộ phận Một cửa Sở Tư pháp TP. Hà Nội.

UBND TP. Hà Nội đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị hành phố; các cơ quan báo, đài Trung ương và Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh truyền thông, tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 thực hiện yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID.

Đồng thời, xây dựng các phương án, cách thức hỗ trợ người dân khi có nhu cầu thực hiện yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp được nhanh chóng, thuận lợi.

UBND TP. Hà Nội giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện thí điểm quy trình cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID đảm bảo cải cách thủ tục hành chính, phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân.

Tin liên quan
Tin khác