Đầu tư
Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư bãi đỗ xe
Trang Nguyễn - 07/07/2017 16:24
UBND TP. Hà Nội vừa yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư bến, bãi đỗ xe trên địa bàn đã được thành phố chấp thuận chủ trương cho phép nghiên cứu đầu tư giai đoạn trước năm 2016.
UBND TP. Hà Nội  yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư bến, bãi đỗ xe trên địa bàn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư giai đoạn trước năm 2016

Cụ thể, đối với nhóm 07 dự án, công trình không có báo cáo, thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì làm việc cụ thể với nhà đầu tư, chủ đầu tư dự án để làm rõ trách nhiệm và nghĩa vụ trong thời gian qua; Trong trường hợp việc chậm trễ triển khai thực hiện dự án thuộc trách nhiệm chính của nhà đầu tư, chủ đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất, báo cáo UBND Thành phố thu hồi dự án giao cho nhà đầu tư khác thực hiện. Tiến độ hoàn thành báo cáo UBND Thành phố xong trong tháng 8/2017.

Đối với nhóm 50 dự án, công trình có báo cáo, trong đó, đối với 09 dự án đã triển khai thi công hoàn thành: Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra việc quản lý khai thác sử dụng sau đầu tư của các chủ đầu tư, nhà đầu tư đảm bảo thực hiện theo đúng quy hoạch và giấy phép đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với 05 dự án đang triển khai thi công xây dựng: Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra định kỳ việc tổ chức triển khai thi công của nhà đầu tư, chủ đầu tư theo giấy phép xây dựng được cơ quan có thẩm quyền cấp, kịp thời phát hiện và đề xuất xử lý sai phạm (nếu có). Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát hướng dẫn các nhà đầu tư, chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư theo đúng quy định.

Đối với 36 dự án đang trong giai đoạn triển khai công tác chuẩn bị đầu tư và chuẩn bị thực hiện, thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc chủ đầu tư, nhà đầu tư của 09 dự án đã và đang triển khai hoàn thiện thủ tục đầu tư khẩn trương hoàn thành dứt điểm các dự án theo quy định. Làm việc cụ thể với chủ đầu tư, nhà đầu tư của 27 dự án chưa triển khai hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định để yêu cầu khẩn trương hoàn thiện, trong đó, cần nêu rõ thời gian (khởi công, hoàn thành, đặc biệt là 04 dự án: Bãi đỗ xe ngầm tại Vườn hoa Vạn Xuân; Xây dựng bến xe Khuyến Lương; Xây dựng bãi đỗ xe tĩnh đan xen cây xanh tại lô đất thôn Đình Quán, xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm; Đầu tư xây dựng Bãi đỗ xe tải phía Nam Hà Nội); Làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà đầu tư trong việc chậm trễ triển khai thực hiện dự án; đề xuất, báo cáo UBND Thành phố xem xét thu hồi dự án theo quy định.

Đồng thời, thành phố yêu cầu báo cáo tiến độ triển khai thực hiện hoàn thành các nội dung công việc trên trong tháng 8/2017.

Tin liên quan
Tin khác