Đầu tư Phát triển bền vững
Hà Tĩnh có 217 khu vực thăm dò, khai thác sử dụng, bảo vệ tài nguyên khoáng sản
P.V - 23/11/2022 13:47
Tỉnh Hà Tĩnh được khoang định 191 khu vực mỏ vật liệu xây dựng với tổng diện tích là 2.374,6 ha.

Theo Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh (thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050) vừa được Thủ tướng phê duyệt; khu vực thăm dò, khai thác sử dụng và bảo vệ tài nguyên khoáng sản của tỉnh này được khoang định 217 khu vực.

Trong đó, tỉnh Hà Tĩnh có 191 khu vực mỏ vật liệu xây dựng và 26 khu vực mỏ khoáng sản kim loại, khoáng chất, than bùn và khoáng sản khác.

Các loại quặng khoáng sản như quặng sắt và titan có 7 khu; quặng thiếc, vàng, sericit  có 1 khu được khoanh định.

Đáng lưu ý, Khu vực mỏ sắt Thạch Khê được thực hiện theo pháp luật về khoáng sản, quy hoạch và tuân thủ chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Đối với khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; đá xây dựng có 39 khu với tổng diện tích dự kiến 738,5 ha; cát, sỏi xây dựng có 37 khu với tổng diện tích dự kiến 382,5 ha; đất san lấp chiếm số lượng lớn với 94 khu với tổng diện tích 1.083,1 ha.

Một số địa phương được khoanh định có số lượng khu và diện tích khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng nổi bật như huyện Kỳ Anh, huyện Hương Sơn, huyện Đức Thọ, huyện Thạch Hà, huyện Hương Khê.

Quy hoạch cũng xác định các mỏ, khu vực địa điểm có khoáng sản nhưng chưa khai thác, cấm khai thác, cần bảo vệ với từng loại khoáng sản.

Cụ thể, khu vực đất có di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc được khoanh vùng bảo vệ theo quy định của Luật Di sản văn hóa; khu vực đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ hoặc đất quy hoạch trồng rừng phòng hộ, khu bảo tồn địa chất.

Khu vực đất quy hoạch dành cho mục đích quốc phòng, an ninh hoặc gây ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; đất do cơ sở tôn giáo sử dụng; đất thuộc hành lang hoặc phạm vi bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi, đê điều; hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải, dẫn điện, xăng dầu, khí, thông tin liên lạc.

Tin liên quan
Tin khác