Doanh nghiệp
Formosa Hà Tĩnh ký kết đảm bảo an toàn sản xuất với các nhà thầu
Quỳnh Hương - 14/11/2022 13:30
100% nhà thầu ký cam kết bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn sản xuất trong nhà máy Formosa Hà Tĩnh.

Đại diện Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Formosa Hà Tĩnh) cho biết, tại các buổi tọa đàm tuyên truyền nội dung quản lý an toàn vệ sinh lao động và quản lý an toàn ra vào xưởng do Formosa Hà Tĩnh tổ chức, đã có 100% nhà thầu ký cam kết bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn sản xuất trong nhà máy.

Formosa Hà Tĩnh tập huấn về công tác an toàn lao động cho các nhà thầu.

Với mục tiêu, lấy " không tai nạn lao động, không sự cố " làm mục tiêu thúc đẩy quản lý an toàn lao động và bảo vệ môi trường, lấy việc chỉnh đốn quản lý môi trường làm việc là nền móng đồng thời chú trọng công tác bảo dưỡng duy tu toàn bộ dây chuyền sản xuất, từ đó có thể loại bỏ các mối nguy hại tiềm ẩn, để nơi làm việc của tất cả nhân viên và môi trường sống của người dân tại các xã phường lân cận được an toàn.

Theo đại diện Công ty, trong tháng 11 công ty đã tổ chức tọa đàm với lãnh đạo các nhà thầu, nhằm tuyên truyền nội dung quản lý an toàn vệ sinh lao động và an toàn ra vào xưởng, để nâng cao ý thức an toàn của nhân viên và năng lực quản lý an toàn lao động của nhà thầu.

Sự kiện tọa đàm có tới 210 nhà thầu về công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động và an toàn ra vào xưởng tham dự. Nhận sự kiện này, có 100% lãnh đạo nhà thầu đã ký cam kết bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn sản xuất với Formosa Hà Tĩnh.

210 nhà thầu đang làm việc tại Formosa Hà Tĩnh vừa được tuyên truyền, tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động và quản lý an toàn ra vào xưởng.

Đồng thời, Formosa còn mời bộ phận tổng quản lý của tập đoàn và các chuyên gia nước ngoài đến nhà máy tiến hành kiểm tra toàn diện các xưởng sản xuất, rà soát toàn bộ dây chuyền nhằm đảm bảo nhà máy vận hành an toàn.

Thời gian tới, Formosa Hà Tĩnh sẽ định kỳ kiểm tra và tổ chức đoàn đại diện các nhà thầu cùng nhau tiến hành kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động, yêu cầu các nhà thầu trong công tác tuyển dụng lao động cần phải có cơ chế về đánh giá và huấn luyện định kỳ an toàn vệ sinh lao động, tiếp tục tăng cường và nâng cao ý thức thực hiện an toàn vệ sinh lao động của nhân viên, để nhân viên đồng thuận thực hiện công tác an toàn, tạo dựng môi trường sống tốt hơn, đó chính là nỗ lực làm tròn trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Tin liên quan
Tin khác