Sức khỏe doanh nghiệp
Hai Phó tổng giám đốc Petrosetco từ nhiệm trong ít ngày
Duy Bắc - 19/06/2024 08:08
Vừa thay 3 thành viên HĐQT, Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, mã PET - sàn HoSE) tiếp tục ghi nhận 2 Phó tổng giám đốc nộp đơn xin từ nhiệm.

Ngày 18/6, Petrosetco đã nhận được đơn từ nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc của ông Hồ Minh Việt, lý do được ông Hồ Minh Việt đưa ra do nhận nhiệm vụ mới.

Thêm nữa, ngày 13/6, Petrosetco cũng thực hiện miễn nhiệm tư cách Phó tổng giám đốc của ông Nguyễn Đức Minh theo nguyện vọng cá nhân. Trong đó, việc từ nhiệm được thực hiện sau khi ông Minh bán ra toàn bộ 2 triệu cổ phiếu vào ngày 10/6, giảm sở hữu từ 1,86% về 0% vốn điều lệ.

Trước đó, ngày 14/6, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức lần 2 (lần một không thể tổ chức do tỷ lệ cổ đông tham dự không đủ tỷ lệ tối thiểu), Petrosetco đã thực hiện miễn nhiệm 3 thành viên Hội đồng quản trị gồm ông Trịnh Thanh Cần, ông Nguyễn Quý Thịnh và ông Nguyễn Đức Minh. Ngược lại, bầu bổ sung 3 thành viên mới gồm ông Nguyễn Như Long, ông Hồ Minh Việt và bà Phạm Thị Hồng Điệp.

Về ứng viên mới vào Hội đồng quản trị, theo tìm hiểu, ông Nguyễn Như Long sinh năm 1985, trình độ chuyên môn là Kỹ sư công nghệ vật liệu tại Đại học Bách khoa TP.HCM và Thạc sĩ Kỹ thuật và Quản lý sản xuất tại Đại học Nottingham (Vương quốc Anh). Trong đó, từ năm 2017 tới nay, ông Long đang là Tổng giám đốc tại Tập đoàn Unis.

Ông Hồ Minh Việt sinh năm 1977, trình độ chuyên môn Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Pacific Western. Trong đó, từ tháng 8/2017 tới nay là Phó tổng giám đốc Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí; và từ tháng 4/2021 tới nay là thành viên HĐQT CTCP Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Biển.

Và bà Phạm Thị Hồng Điệp sinh năm 1974, trình độ chuyên môn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh và Marketing. Trong đó, hiện nay bà là Phó tổng giám đốc tại Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí; thành viên HĐQT tại CTCP Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Biển; thành viên HĐQT tại CTCP Hội tụ Thông minh; thành viên HĐQT tại CTCP Phân phối sản phẩm Công nghệ cao Dầu khí; Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Kinh doanh Văn phòng Dầu khí; và Giám đốc Công ty TNHH Nghỉ dưỡng Quốc tế Vịnh Hoà Emerald Bay.

Ngược lại, người từ nhiệm, ông Nguyễn Đức Minh sinh năm 1985, được bầu vào thành viên HĐQT từ ngày 25/4/2023 và tới ngày 22/5/2023 tiếp tục được bổ nhiệm thêm vị trí Phó tổng giám đốc.

Trước khi tham gia vào Petrosetco, từ năm 2011 đến năm 2023, ông Minh là Giám đốc đầu tư tại Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI; từ năm 2021 đến năm 2023, ông là thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Casper Việt Nam.

Lợi nhuận đi ngang trong quý đầu năm 2024

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2024, Petrosetco ghi nhận doanh thu đạt 4.269,04 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 39,38 tỷ đồng, giảm 0,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 4,3%, về còn 3,9%.

Được biết, trong năm 2024, Petrosetco đặt kế hoạch doanh thu 18.540 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế dự kiến 205 tỷ đồng, tăng 47% so với thực hiện trong năm 2023.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm với lãi sau thuế 39,38 tỷ đồng, Petrosetco đã hoàn thành 19,2% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Trái với lợi nhuận giảm nhẹ, dòng tiền kinh doanh trong quý I/2024 lại có dấu hiệu suy giảm và âm kỷ lục. Trong đó, dòng tiền kinh doanh ghi nhận âm 718,6 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 444,6 tỷ đồng; dòng tiền đầu tư ghi nhận âm 6,8 tỷ đồng; và dòng tiền tài chính ghi nhận dương 601,4 tỷ đồng, chủ yếu tăng nợ vay để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.

Được biết, theo dữ liệu trên iBoard của Chứng khoán SSI, từ năm 2014 đến năm 2023, chưa năm nào dòng tiền kinh doanh của Petrosetco âm kỷ lục như trong quý I/2024. Trong đó, năm dòng tiền âm lớn nhất là năm 2023 với giá trị âm 299,9 tỷ đồng.

Dòng tiền âm 718,6 tỷ đồng khi tăng tồn kho và khoản phải thu ngắn hạn

Trái với lợi nhuận giảm nhẹ, dòng tiền kinh doanh trong quý I/2024 lại có dấu hiệu suy giảm và âm kỷ lục. Trong đó, dòng tiền kinh doanh ghi nhận âm 718,6 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 444,6 tỷ đồng; dòng tiền đầu tư ghi nhận âm 6,8 tỷ đồng; và dòng tiền tài chính ghi nhận dương 601,4 tỷ đồng, chủ yếu tăng nợ vay để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.

Được biết, theo dữ liệu trên iBoard của Chứng khoán SSI, từ năm 2014 đến năm 2023, chưa năm nào dòng tiền kinh doanh của Petrosetco âm kỷ lục như trong quý I/2024. Trong đó, năm dòng tiền âm lớn nhất là năm 2023 với giá trị âm 299,9 tỷ đồng.

Tính tới 31/3/2024, tổng tài sản của Petrosetco tăng 10% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 944,9 tỷ đồng, lên 10.424,4 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 3.580 tỷ đồng, chiếm 34,3% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 3.232,4 tỷ đồng, chiếm 31% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 2.048,7 tỷ đồng, chiếm 19,7% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, tài sản biến động mạnh chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn tăng 36,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 863,4 tỷ đồng, lên 3.232,4 tỷ đồng; tồn kho tăng 7,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 146,3 tỷ đồng, lên 2.048,7 tỷ đồng …

Như vậy, việc tăng tồn kho, đồng thời tăng phải thu ngắn hạn là nguyên nhân chính dẫn tới dòng tiền âm kỷ lục trong quý đầu năm 2024.

Về phần nguồn vốn, tính tới cuối quý I/2024, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 13,3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 601,4 tỷ đồng, lên 5.128,2 tỷ đồng và bằng tới 234,5% vốn chủ sở hữu (vốn chủ sở hữu chỉ 2.186,6 tỷ đồng).

Tin liên quan
Tin khác