Thời sự
Hải Phòng triển khai lập Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050
Thanh Sơn - 14/07/2021 09:07
Chiều 13/7, UBND thành phố Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Triển khai lập Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Căn cứ các quy định của Luật Quy hoạch 2017, Nghị định số 37 ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch và các văn hướng dẫn có liên quan, UBND thành phố Hải Phòng với vai trò là cơ quan tổ chức lập quy hoạch thành phố xác định đây là nhiệm vụ ưu tiên, quan trọng hàng đầu. Hiện Thành phố đã lựa chọn được nhà thầu thực hiện tư vấn lập Quy hoạch thành phố. Hợp đồng tư vấn đã được ký kết ngày 19/5/2021.

Theo đó, Nhà thầu trúng thầu là Liên danh giữa Viện Chiến lược phát triển - Công ty cổ phần Kiến trúc, Đầu tư và Thương mại Việt Nam - Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Việt. Thành viên đứng đầu liên danh: Viện Chiến lược phát triển.

Các điểm cầu quận, huyện dự hội nghị trực tuyến

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Long, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, ngày 15/9/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1412 phê duyệt nhiệm vụ Lập quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo ông Long, đây là lần đầu tiên Hải Phòng triển khai thực hiện lập quy hoạch thành phố theo quy định của Luật Quy hoạch nên sẽ không tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc. Đặc biệt, quy hoạch thành phố được triển khai lập trong khi quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng cũng đang trong quá trình triển khai lập, nên việc xác định quan điểm, mục tiêu phát triển và bố trí không gian trên địa bàn sẽ gặp khó khăn do các ngành vẫn chưa hoàn thiện được quy hoạch ngành quốc gia.

Mặt khác, việc ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Quy hoạch chưa đầy đủ, quy định tại các văn bản hướng dẫn dưới Luật vẫn còn một số nội dung chưa đảm bảo sự thống nhất với các quy định của Luật Quy hoạch. Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới công tác lập quy hoạch của Hải Phòng.

Chia sẻ về cách thức lập quy hoạch, Đại diện của đơn vị tư vấn cho biết, Quy hoạch sẽ được hình thành dựa trên sự đóng góp của cả chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân thành phố. Dự kiến đến tháng 4/2022, Quy hoạch thành phố Hải Phòng sẽ được hoàn thiện để trình Thủ tướng phê duyệt.

Diễn giả báo cáo tại hội nghị

Đóng góp thêm ý kiến về việc lập quy hoạch, ông Bùi Thanh Tùng, Phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng có đề nghị: Hải Phòng cần tổ chức ít nhất một cuộc đào tạo dành cho những người tham gia vào tổ công tác lập quy hoạch của thành phố. Việc này là để đảm bảo các thành viên đều hiểu rõ về Luật quy hoạch cũng như nhiệm vụ, đòi hỏi của việc lập quy hoạch thành phố lần này, đặc biệt là làm tốt công tác rà soát, tránh chồng chéo giữa các quy hoạch “con” đã có trước.

Ngoài các ý kiến của đại diện quận Hồng Bàng, huyện Thủy Nguyên là các trung tâm chính trị, kinh tế của Hải Phòng, thì một số chuyên gia tham dự cũng có đóng góp thẳng thắn, trách nhiệm với lãnh đạo thành phố và đại diện tất cả các quận huyện, sở ngành tham dự hội nghị này.

Kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng – đồng thời là Trưởng ban Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch thành phố nhấn mạnh: Mục tiêu Quy hoạch thành phố phải phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế đặc thù của thành phố về vị trí địa kinh tế - chính trị chiến lược là thành phố cảng, xác định vai trò của biển, du lịch, dịch vụ cảng biển, phát triển công nghiệp, mở rộng không gian, tăng cường tiềm lực quốc phòng – an ninh của thành phố....

Đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó có lộ trình phấn đấu năm 2030, Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp hiện đại, thông minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á; đến năm 2045, Hải Phòng phải có trình độ phát triển cao trong nhóm thành phố hàng đầu Châu Á.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng kết luận tại Hội nghị trực tuyến triển khai lập Quy hoạch kỳ thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến 2050

Ông Tùng cũng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư ngay sau Hội nghị, cần tập trung triển khai các nội dung, phối hợp chặt chẽ với Bộ, ngành Trung ương, thường xuyên báo cáo Ban Chỉ đạo về tiến độ, nội dung lập quy hoạch. Các Sở, ban, ngành, các quận huyện phối hợp với đơn vị tư vấn cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu, tài liệu, các chương trình, đề án, nội dung đề xuất phương án phát triển của ngành, địa phương để tích hợp vào quy hoạch của thành phố; thực hiện các nhiệm vụ khảo sát...

Trên cơ sở hiện trạng các địa phương đơn vị đã có, ông Tùng cũng mong muốn đơn vị tư vấn làm rõ các nội dung chồng chéo trong thời gian qua, giúp thành phố nghiên cứu áp dụng thí điểm cơ chế, chính sách phát triển đặc thù. Công tác lập Quy hoạch đảm bảo tính thống nhất, chất lượng, trình tự thủ tục lập, thẩm định theo quy định của Luật Quy hoạch, bảo đảm tiến độ tháng 4/2022 trình Thủ tướng Chính phủ.

Tin liên quan
Tin khác