Doanh nghiệp
Hàn Quốc khởi xướng điều tra chống bán phá giá hợp kim nhập khẩu từ Việt Nam
Thế Hải - 09/12/2016 09:22
Mặt hàng hợp kim Ferro-Silico-Manganese có mã HS: 7202.30.0000của Việt Nam bị khởi xướng điều tra chống bán phá giá tại Hàn Quốc.

Ủy ban Thương mại Hàn Quốc (KTC) đã ra thông báo quyết định khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với mặt hàng hợp kim Ferro-Silico-Manganese nhập khẩu từ Việt Nam, Ukraine và Ấn Độ .

Trước đó, ngày 29 tháng 9 năm 2016, một số doanh nghiệp sản xuất hợp kim Hàn Quốc đã nộp đơn kiện chống bán phá giá tới KTC đối với sản phẩm nêu trên.

Hàn Quốc thông báo, giai đoạn điều tra thiệt hại: 1/1/2013 – 30/6/2016

Nguyên đơn trong vụ việc là Dongbu Metal, Simpac Metal, Simpac Metalloy và Taekyung Industrial.

Giai đoạn điều tra phá giá: 1/7/2015 – 30/6/2016 (có thể được điều chỉnh sau khi xem xét ý kiến của nguyên đơn và bị đơn, việc phát hiện thông tin mới và nguồn lực của cơ quan điều tra).

Giai đoạn điều tra thiệt hại: 1/1/2013 – 30/6/2016 (có thể kéo dài tới giai đoạn có thông tin sẵn có, nếu cần thiết)

Trong thông báo, KTC có nêu tên 01 doanh nghiệp xuất khẩu chính tại Việt Nam.

Trong trường hợp các doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu tham gia vụ việc điều tra thì phải gửi đơn tham gia (Application for Participation) tới KTC trong vòng 3 tuần. Đơn tham gia này có thể lấy từ KTC hoặc liên lạc với Cục Quản lý cạnh tranh. Sau khi xem xét đơn tham gia của các doanh nghiệp, KTC có thể lựa chọn và điều tra các doanh nghiệp bị đơn bắt buộc, phụ thuộc vào lịch trình điều tra và nguồn lực.

Doanh nghiệp xuất khẩu nào không được chọn làm đối tượng điều tra (object producer of investigation) mặc dù vẫn nộp đơn tham gia vụ việc điều tra (bị đơn tự nguyện) thì sẽ được áp biên độ bán phá giá bình quân gia quyền (weighted average of dumping rate) theo điều 65.2 của Luật Hải quan Hàn Quốc.

Đối với các doanh nghiệp xuất khẩu không nộp đơn tham gia vụ việc điều tra hoặc thực hiện việc xuất khẩu sau giai đoạn điều tra, KTC có thể áp dụng biên độ phá giá  được tính toán dựa trên thông tin có sẵn theo điều 64.5 của Luật Hải quan Hàn Quốc.

KTC sẽ gửi bảng câu hỏi tới những doanh nghiệp liên quan, nhà sản xuất và chính phủ liên quan. Nhà xuất khẩu sẽ có 40 ngày để trả lời (dự kiến hạn nộp là ngày 17/1/2017).

Sau đó, KTC sẽ tiến hành điều tra sơ bộ trong vòng 3 tháng (dự kiến ngày 6/3/2017) kể từ ngày khởi xướng điều tra và sẽ ra kết luận điều tra chính thức trong vòng 3 tháng (dự kiến ngày 5/6/2017) kể từ ngày công bố kết quả điều tra sơ bộ. Tuy nhiên, mỗi giai đoạn điều tra có thể được gia hạn thêm 2 tháng.

KTC cho biết, có thể sẽ tiến hành thẩm tra tại chỗ đối với doanh nghiệp xuất khẩu liên quan mà hợp tác (ví dụ có nộp bản trả lời câu hỏi). KTC có thể lên kế hoạch thẩm tra tại chỗ đối với doanh nghiệp xuất khẩu nước ngoài dưới sự đồng thuận của doanh nghiệp và cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu nếu cần thiết.

Ngoài ra, KTC có thể lên kế hoạch mở phiên điều trần công khai sau khi công bố ngày giờ, địa điểm và đối tượng tham gia trong công báo chính thức, đồng thời  có thể sẽ tổ chức cuộc họp với nguyên đơn và bị đơn liên quan tới việc tính toán biên độ phá giá.

Tin liên quan
Tin khác