Đầu tư
Hành vi bị cấm trong đấu thầu
Anh Ngọc - 15/11/2016 08:05
Nhà thầu tham gia lập, đồng thời tham gia thẩm định hồ sơ mời thầu đối với cùng một gói thầu có đúng quy định của pháp luật hay không?

Ông Trần Văn Dũng - Tỉnh Hà Nam đặt câu hỏi như sau: Tôi hiện đang công tác tại Ban quản lý dự án công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Nam. Đơn vị tôi được thuê làm tư vấn quản lý dự án đồng thời được chủ đầu tư ủy quyền làm bên mời thầu giúp chủ đầu tư thực hiện các công việc đấu thầu. Việc lập hồ sơ mời thầu thì chủ đầu tư đã giao cho một đơn vị tư vấn khác lập. Vậy cho tôi hỏi, đơn vị tôi có được thẩm định hồ sơ mời thầu trên không? Nếu thẩm định có vi phạm Luật Đấu thầu không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 6, Điều 89 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định, một trong các hành vi bị cấm trong đấu thầu là nhà thầu tham gia lập, đồng thời tham gia thẩm định hồ sơ mời thầu đối với cùng một gói thầu.

Theo đó, việc lập và thẩm định hồ sơ mời thầu phải tuân thủ quy định nêu trên.

Tin liên quan
Tin khác