Sức khỏe doanh nghiệp
Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục ghi nhận doanh thu tăng trong tháng 10/2023
Duy Bắc - 20/11/2023 08:17
CTCP Hoàng Anh Gia Lai (Công ty HAGL, mã HAG - sàn HoSE) ghi nhận doanh thu tháng 10/2023 lên tới 711 tỷ đồng, tăng 52,2% so với tháng 10/2022.

Doanh thu tăng mạnh trong tháng 10 nhưng ngắt quãng chuỗi công bố lợi nhuận

Công ty HAGL công bố doanh thu tháng 10/2023 đạt 711 tỷ đồng, tăng 52,2% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 244 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu ngành cây ăn trái ghi nhận 410 tỷ đồng, chiếm 57,7% tổng doanh thu; doanh thu ngành chăn nuôi ghi nhận 198 tỷ đồng, chiếm 27,8% tổng doanh thu; và doanh thu ngành phụ trợ ghi nhận 103 tỷ đồng, chiếm 14,5% tổng doanh thu.

Về sản lượng tiêu thụ, Công ty cho biết ngành chăn nuôi đạt 35.300 con heo thịt; ngành trồng chuối đạt 39.100 tấn; và ngành trồng sầu riêng đạt 442 tấn.

Điểm đáng lưu ý, mặc dù công bố doanh thu tăng đột biến, nhưng Công ty HAGL bất ngờ không đề cập tới lợi nhuận, điều không xảy ra trong những báo cáo tháng trước đó.

Lợi nhuận 9 tháng giảm 20,5% và hoàn thành 62,8% kế hoạch lợi nhuận năm 2023

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2023, Công ty HAGL ghi nhận doanh thu đạt 1.889,35 tỷ đồng, tăng 31,1% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 324,55 tỷ đồng, giảm 12,2% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 84,7% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 237,88 tỷ đồng, lên 518,69 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 70%, tương ứng giảm 82,23 tỷ đồng, về 35,29 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 39,8%, tương ứng tăng thêm 66,06 tỷ đồng, lên 232,11 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp ghi nhận dương 106,49 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 122,47 tỷ đồng, tức tăng thêm 228,96 tỷ đồng; lợi nhuận hoạt động khác ghi nhận lãi 126,51 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 4,6 tỷ đồng, tức tăng thêm 131,11 tỷ đồng.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý III, Công ty HAGL ghi nhận lãi giảm 24,1% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 57,14 tỷ đồng, về 180,09 tỷ đồng.

Như vậy, trong quý III, lợi nhuận cốt lõi giảm 24,1%, doanh thu tài chính giảm 70%, nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ giảm 12,2%, nguyên nhân chủ yếu do ghi nhận lợi nhuận từ hoạt động khác tăng đột biến.

Công ty thuyết minh thu nhập khác tăng đột biến do Công ty thực hiện thanh lý một số tài sản. Trong đó, lãi thanh lý tài sản cố định trong quý III là 144,1 tỷ đồng so với cùng kỳ ghi nhận lãi 0,2 tỷ đồng.

Liên quan tới việc bán tài sản, cuối tháng 9/2023, đối với tài sản không sinh lợi dự kiến thanh lý, Công ty HAGL dự kiến dùng tài sản gắn liền với đất là công trình Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai tại số 1 Phù Đổng, phường Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, Công ty HAGL ghi nhận doanh thu đạt 5.034,21 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 709,74 tỷ đồng, giảm 20,5% so với cùng kỳ.

Điểm đáng lưu ý, mặc dù có lãi trong 9 tháng đầu năm 2023 nhưng tới 30/9/2023, Công ty HAGL vẫn còn ghi nhận lỗ luỹ kế lên tới 2.640,6 tỷ đồng và bằng 28,5% vốn điều lệ (vốn điều lệ 9.274,7 tỷ đồng).

Được biết, trong năm 2023, Công ty HAGL đặt kế hoạch doanh thu thuần 5.120 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.130 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, Công ty HAGL hoàn thành 62,8% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Hoàng Anh Gia Lai chưa thanh toán 2.656 tỷ đồng tiền lãi đến hạn cho trái chủ

Một diễn biến đáng lưu ý khác, trước đó, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam vừa thực hiện báo cáo Kiểm toán bán niên năm 2023 của Công ty HAGL với nhiều vấn đề đáng lưu ý.

Trong đó, kiểm toán nhấn mạnh tại thời điểm 30/6/2023, Công ty HAGL đang có khoản lỗ luỹ kế 2.959,5 tỷ đồng, đồng thời, nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền là 2.004 tỷ đồng.

“Các điều kiện này cùng với những vấn đề khác được nêu trong thuyết minh số 2.6 cho thấy có sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể khả năng hoạt động liên tục của Công ty HAGL”, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam nhấn mạnh.

Tại thuyết minh số 2.6, Công ty HAGL cho biết, tại thời điểm 30/6/2023, Công ty có lỗ luỹ kế 2.959,5 tỷ đồng, nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn 2.004 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty HAGL cũng đang vi phạm một số cam kết đối với hợp đồng trái phiếu và đang chưa thanh toán các khoản nợ gốc vay và lãi trái phiếu đến hạn thanh toán như trình bày tại thuyết minh 23.

Ngoài ra, tại thuyết minh 23, tại thời điểm 30/6/2023, Công ty cho biết, diện tích trồng cao su và cọ dầu thực tế đang thấp hơn phần diện tích đề cập trong phần mục đích giải ngân của hợp đồng tín dụng. Diện tích cam kết lần lượt là 4.852,74 ha cao su và 7.102 ha cọ dầu. Cũng tại ngày này, Công ty cũng chưa tiến hành thanh toán lãi vay phải trả đã đến hạn với giá trị 2.656 tỷ đồng cho trái chủ, Công ty đã có kế hoạch thanh toán khoản lãi vay đã đến hạn nói trên. Ngoài ra, cũng tại thời điểm 30/6, Công ty chưa thanh toán khoản vay đến hạn với tổng giá trị 279 tỷ đồng theo lịch thanh toán đã cam kết với ngân hàng (khoản vay phát sinh năm 2014); chưa thanh toán khoản vay đến hạn với tổng giá trị 115,5 tỷ đồng theo lịch thanh toán đã cam kết với Ngân hàng Lào - Việt …

Được biết, tính tới 30/9/2023, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Công ty HAGL giảm nhẹ 4,7% so với đầu năm, tương ứng giảm 386,8 tỷ đồng, về 7.778,8 tỷ đồng và bằng 140,3% vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 3.930,4 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 3.848,4 tỷ đồng.

Tin liên quan
Tin khác