Doanh nghiệp
Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Thái Bình tổ chức Đại hội lần II, nhiệm kỳ 2022-2027
Liên Phương - 16/12/2022 16:58
Ngày 16/12, Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Thái Bình tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027. Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn ThaiBinh Seed Trần Mạnh Báo tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội.

Thành lập từ năm 2014, từ 32 hội viên, đến nay Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Thái Bình đã có 183 hội viên. Nhiệm kỳ qua, Hội đã thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của địa phương, tham gia phòng chống dịch Covid -19 góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tích cực tái cấu trúc lại doanh nghiệp, đổi mới công nghệ, từng bước đổi mới phương thức quản lý, chuyển đổi và bổ sung ngành nghề kinh doanh phù hợp với sự biến động của thị trường,... để duy trì và từng bước phát triển sản xuất kinh doanh.

Các doanh nhân cựu chiến binh luôn coi trọng việc giải quyết việc làm và thu nhập cho người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm cho người lao động theo quy định, duy trì và đảm bảo công tác vệ sinh, an toàn lao động, bảo vệ môi trường.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Văn Hoàn tặng hoa chúc mừng Đại hội Hội doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2022 - 2027

Tích cực liên kết, hợp tác với các địa phương và nông dân để cung cấp vật liệu, chuyển giao công nghệ khoa học kỹ thuật, phục vụ sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp....

Theo báo cáo tổng kết, 5 năm qua tổng doanh thu của các doanh nghiệp trong Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Thái Bình đạt trên 55.000 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước trên 453 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho trên 11.300 lao động với mức thu nhập bình quân từ 6 - 12 triệu đồng/người/tháng.

Cùng với các hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh, các doanh nhân cựu chiến binh cũng hăng hái tham gia các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội như xây dựng nhà tình nghĩa, ủng hộ phòng chống dịch Covid-19, ủng hộ đồng bào thiên tai, thương bệnh binh, người có hoàn cảnh khó khăn,… với tổng số tiền 50 tỷ đồng. Đồng thời tham gia thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của tỉnh với tổng trị giá 26 tỷ đồng,…

Ban Chấp hành Hội doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt Đại hội 

Nhiệm kỳ 2022 – 2027, Hội doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Thái Bình tiếp tục xây dựng đội ngũ doanh nhân ngày càng phát triển vững mạnh trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế. Tập trung khôi phục và phát triển sản xuất kinh doanh sau đại dịch Covid-19. Đổi mới khoa học công nghệ, thực hiện chuyển đổi số, mở rộng quy mô ngành nghề, tiếp tục tái cấu trúc, tái cơ cấu doanh nghiệp, tăng cường liên kết hợp tác, tạo việc làm và cải thiện đời sống cho người lao động. Hoàn thành nghĩa vụ với nhà nước, tăng tích lũy cho doanh nghiệp để phát triển bền vững. Tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động từ thiện xã hội.

Tạ Đại hội đã kiện toàn Ban Chấp hành Hội Doanh nhân cựu chiến binh gồm 29 thành viên. Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn ThaiBinh Seed Trần Mạnh Báo tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Nhân dịp này, Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam tặng cờ thi đua cho Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Thái Bình. Nhiều cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh và đóng góp xây dựng Hội được nhận bằng khen, giấy khen của Trung ương Hội, UBND tỉnh Thái Bình và Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh.

Tin liên quan
Tin khác