Doanh nghiệp
Hơn 1 tỷ đôi giày, dép xuất khẩu giúp thu về 14,65 tỷ USD trong năm 2017
Thế Hải - 11/04/2018 17:16
Trong năm 2017, Việt Nam đã xuất khẩu 1,02 tỷ đôi giày dép các loại trong tổng số hơn 27 tỷ đôi giày dép các loại xuất khẩu trên toàn thế giới, với giá trị xuất khẩu trung bình là 1,216 tỷ USD/tháng.
Hơn 1 tỷ đôi giày, dép sản xuất từ Việt Nam đã được các doanh nghiệp xuất khẩu ra thế giới trong năm 2017.

Theo tính toán của Tổng cục Hải, trên cơ sở các dữ liệu của Trang cơ sở dữ liệu về thương mại-UNCOMTRADE (địa chỉ: comtrade.un.org) của Cơ quan Thống kê Liên Hợp quốc (UNSD), kim ngạch xuất khẩu mặt hàng giày, dép của Việt Nam trong năm 2015 và năm 2016 đều đứng vị trí thứ 2 thế giới về mặt trị giá, chỉ xếp Trung Quốc.

Còn trong năm 2017, theo Tạp chí World Footwear Magazine, Việt Nam tiếp tục giữ vị trí thứ hai trong nhóm 10 nước xuất khẩu giày dép lớn nhất trên thế giới và tiếp tục xếp sau Trung Quốc với sản lượng 1,02 tỷ đôi giày dép các loại trong tổng số hơn 27 tỷ đôi giày dép các loại xuất khẩu trên toàn thế giới và chiếm 7,4% thị phần ngành hàng này.

Trung Quốc, nhà xuất khẩu lớn nhất trên thế giới, trong năm 2017 đã xuất khẩu 9,31 tỷ đôi giày, chiếm 67,3% thị phần giày xuất khẩu toàn cầu.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng giày dép các loại của các doanh nghiệp Việt Nam tăng liên tục qua các năm.

Cụ thể trong năm 2013 là 8,4 tỷ USD; trong năm 2014 là 10,3 tỷ USD; trong năm 2015 là 12 tỷ USD,  trong năm 2016  đạt 13 tỷ USD, và trong năm 2017 đạt 14,65 tỷ USD, tăng 12,3 % so với năm 2016.

Số liệu thống kê mới nhất phổ biến ngày 08/03/2018  của Tổng cục Hải quan ghi nhận tổng kim ngạch xuất khẩu hàng giày dép 2 tháng từ đầu năm 2018 sơ bộ đạt 2,25 tỷ USD, tăng 10,8% so với kết quả thực hiện của cùng kỳ năm 2017

Hoa Kỳ là thị trường lớn xuất khẩu hàng giày dép từ Việt Nam, chiếm khoảng 1/3 giá trị xuất khẩu, với kim ngạch hơn 5,1 tỷ USD, tăng 14% so với cùng thời gian năm 2016.

Tính đến hết năm 2017, ngành da giày có 863 doanh nghiệp, tăng 15% so với số lượng doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng này trong một năm trước đó.  

Cụ thể, trong năm 2016 số lượng doanh nghiệp xuất khẩu giày dép là 751 doanh nghiệp, trong năm 2015 là 617 doanh nghiệp, trong năm 2014 là 467 doanh nghiệp và trong năm 2013 là 471 doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) luôn đóng vai trò đầu tàu trong xuất khẩu giày dép các loại của Việt Nam.

Trong số 14,65 tỷ USD tổng trị giá xuất khẩu nhóm mặt hàng này trong năm 2017 thì xuất khẩu của các doanh nnghiệp FDI đã là 11,78 tỷ USD, chiếm hơn 80% xuất khẩu giày dép của tất cả các thành phần kinh tế. Tỷ trọng này của các năm trước là 80,6% trong năm 2016, 79,5% năm 2015, 76,6% năm 2014 và năm 2013 là 76,5%.

Xuất khẩu giày dép của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong giai đoạn 2013-2017:

Đơn vị: Triệu USD

Chỉ tiêu

2017

(Sơ bộ)

2016

2015

2014

2013

Xuất khẩu giày dép của cả nước (triệu USD)

14.651,8

13.001,4

12.006,9

10.325,9

8.400,6

Trong đó, xuất khẩu giày dép của các doanh nghiệp FDI

11.784,9

10.485,9

9.545,6

7.908,7

6.427,4

Tỷ trọng xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI (%)

80,4

80,6

79,5

76,6

76,5

Tin liên quan
Tin khác