Doanh nghiệp
HOSE chấp thuận niêm yết cho Hưng Thịnh Incons
Chí Tín - 19/06/2018 19:10
Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE) vừa chấp thuận niêm yết cổ phiếu lần đầu trên sàn HOSE cho Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons.
Dự án Q7 Saigon Riverside Complex do Hưng Thịnh Incons làm tổng thầu xây dựng

Hưng Thịnh Incons có vốn điều lệ 250 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu gần 480 tỷ đồng. Đến cuối năm 2017, Công ty có tổng tài sản hơn 3.860 tỷ đồng, nợ phải trả hơn 3.380 tỷ đồng.

Theo kế hoạch kinh doanh dự kiến sẽ được Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ diễn ra ngày 22/6 tới thì năm 2018, Công ty đặt mục tiêu 4 nghìn tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế 225 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 180 tỷ đồng.

Trước đó trong năm 2017, Hưng Thịnh Incons đạt tổng doanh thu hơn 2.700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 140 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 109,7 tỷ đồng.

Theo phương án phân phối lợi nhuận, Công ty dự kiến sẽ chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15% và chia cổ tức 15% bằng cổ phiếu.

Để thực hiện việc chia cổ tức bằng cổ phiếu, Hội đồng quản trị Công ty cũng sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phương án phát hành 3,75 triệu cổ phiếu.

Một trong những nội dung quan trọng dự kiến sẽ được Hội đồng quản trị xin ý kiến cổ đông thông qua là việc cho phép Công ty được ký kết các hợp đồng giao dịch có giá trị từ 35% tổng tài sản Công ty với các bên liên quan.

Nội dung chủ yếu trong các hợp đồng giao dịch này là các hợp đồng thi công xây dựng công trình; vay, cho vay, bảo lãnh; mua bán chứng khoán; thuê và cho thuê tài sản; hợp đồng dịch vụ…

Ngoài ra, Hội đồng quản trị cũng đề xuất Đại hội đồng cổ đông cho phép Công ty được cấp các khoản vay bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, những người quản lý và các cá nhân liên quan.

Tin liên quan
Tin khác