Tài chính - Chứng khoán
Hủy niêm yết cổ phiếu FLC trên sàn HoSE từ ngày 20/2
Tùng Linh - 14/02/2023 11:18
HoSE quyết định hủy niêm yết cổ phiếu FLC từ 20/2/2023 nhằm bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư. FLC bị đình chỉ giao dịch từ 9/9/2022 cũng do vi phạm quy định về công bố thông tin.
Cổ phiếu của công ty hủy bỏ niêm yết, nhưng vẫn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng phải đăng ký giao dịch trên UPCoM thì việc đăng ký giao dịch cần sự chấp thuận của Sở giao dịch chứng khoán liên quan.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa thông báo quyết định huỷ niêm yết đối với toàn bộ 709,9 triệu cổ phiếu FLC của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC từ ngày 20/02/2023.

Theo bà Trần Anh Đào, Phó Tổng giám đốc phụ trách, tổ chức niêm yết đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp khác mà HoSE và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xét thấy cần thiết phải huỷ niêm yết nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư. Lý do hủy niêm yết thuộc trường hợp chứng khoán bị huỷ niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm o khoản 1, điều 120, Nghị định 155 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Theo cập nhật tại danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông hồi tháng 7/2022, số lượng cổ đông tại doanh nghiệp này lên tới 80.460 nhà đầu tư. Từ 9/9/2022, cổ phiếu FLC đã vào diện đình chỉ giao dịch cũng do vi phạm quy định về công bố thông tin.

Theo Nghị định 155, cổ phiếu của công ty hủy bỏ niêm yết nhưng vẫn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng phải đăng ký giao dịch trên UPCoM. Tuy nhiên, cổ phiếu ROS của Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros – một công ty thành viên trong hệ sinh thái FLC cũng đã nhận quyết định hủy niêm yết bắt buộc trên sàn HoSE từ ngày 05/09/2022 do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin. Trung tâm lưu ký chứng khoán đã có thông báo thực huện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu từ HoSE sang UPCoM.

Tuy nhiên, việc đăng ký và giao dịch chứng khoán phải thực hiện theo Quyết định của Sở giao dịch chứng khoán có liên quan. Đến nay, sau gần nửa năm, sàn UPCoM chưa có thông báo về việc chấp thuận đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu ROS.

Hiện, Xây dựng FLC Faros chỉ mới công bố báo cáo tài chính quý IV/2021. Báo cáo tài chính gần nhất của FLC là ở kỳ kinh doanh quý III/2022.

Tiếp tục họp cổ đông bất thường vào ngày 4/3

Ngày 5/2/2022, FLC đã tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường nhưng không thể tiến hành do tỷ lệ tham dự không đạt trên 50%. FLC thông báo tổ chức cuộc họp lần 2 vào sáng ngày 4/3.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định. Nội dung họp tiếp tục tập trung ở việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.
Tin liên quan
Tin khác