Đầu tư và cuộc sống
ILO: Tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu giảm nhẹ trong năm 2024
ĐT - 11/06/2024 20:41
Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) dự báo tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu sẽ giảm nhẹ trong năm 2024. Mặc dù vậy, tình trạng bất bình đẳng vẫn tồn tại trong thị trường lao động, đặc biệt, phụ nữ ở các nước thu nhập thấp chịu ảnh hưởng nặng nề hơn.

Tin liên quan
Tin khác