Đầu tư
[Infographic] 11 tháng năm 2021, thu hút FDI đạt 26,46 tỷ USD
ĐT - 27/11/2021 09:30
Tính đến ngày 20/11/2021, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 26,46 tỷ USD, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm 2020.

.

Tin liên quan
Tin khác