Đầu tư
[Infographic] 6 tháng năm 2020, thu hút FDI đạt hơn 15,6 tỷ USD
ĐT - 27/06/2020 15:27
Tính đến ngày 20/6/2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đạt hơn 15,67 tỷ USD, bằng 84,9% so với cùng kỳ năm 2019.

.

Tin liên quan
Tin khác