Đầu tư và cuộc sống
[Infographic] Chính sách mới về phát triển giáo dục mầm non
ĐT - 02/11/2020 19:39
Từ 1/11/2020, các cơ sở giáo dục mầm non, trẻ em mẫu giáo, mầm non ở các xã có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn… sẽ được hỗ trợ hằng tháng...

.

Tin liên quan
Tin khác