Đầu tư và cuộc sống
[Infographic] Chung tay chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách
ĐT - 24/01/2022 15:11
Chăm lo cho người nghèo, người yếu thế, gia đình chính sách vào dịp Tết là đạo lý tốt đẹp của dân tộc ta, thể hiện tinh thần nhân ái, đùm bọc, sẻ chia, đoàn kết.

.

Tin liên quan
Tin khác