Đầu tư và cuộc sống
[Infographic] Dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học năm 2021: Những điểm mới đối với thí sinh
ĐT - 22/03/2021 07:17
Công tác tuyển sinh năm 2021 về cơ bản giữ ổn định như năm 2020, chỉ có một số thay đổi về mặt kỹ thuật nhằm tạo thuận lợi hơn cho thí sinh.

.

Tin liên quan
Tin khác