Thời sự
[Infographic] GDP 6 tháng năm 2022 tăng 6,42%
ĐT - 29/06/2022 19:18
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng năm 2022 tăng 6,42% , cao hơn tốc độ tăng 5,74% của 6 tháng năm 2021.

.

Tin liên quan
Tin khác