Đầu tư và cuộc sống
[Infographic] Hiện trạng rừng Việt Nam
ĐT - 10/08/2022 19:32
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có quyết định công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2021. Theo đó, tính đến hết ngày 31/12/2021, diện tích đất có rừng bao gồm cả rừng trồng chưa khép tán là 14.745.201 ha.

.

Tin liên quan
Tin khác