Chuyển đổi số - Kinh tế số
[Infographic] Hướng dẫn cách tải và cài đặt ứng dụng iHanoi
PV - 10/07/2024 07:15
TP. Hà Nội đã có hướng dẫn cài đặt Ứng dụng Công dân số Thủ đô - iHanoi với các bước đơn giản.

[Infographic] Hướng dẫn cách tải và cài đặt ứng dụng iHanoi 

TP. Hà Nội đã có hướng dẫn cài đặt Ứng dụng Công dân số Thủ đô - iHanoi với các bước đơn giản.

Ứng dụng Công dân số Thủ đô - iHanoi là nền tảng giúp người dân, doanh nghiệp có thể tương tác trực tuyến với các cấp cơ quan chính quyền tại TP. Hà Nội.

Để hỗ trợ người dân thuận tiện sử dụng, TP. Hà Nội đã có hướng dẫn cài đặt ứng dụng với các bước đơn giản, cụ thể như sau:

Tin liên quan
Tin khác