Đầu tư và cuộc sống
[Infographic] Hướng dẫn tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục
Đ.T - 21/10/2021 18:38
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát các điều kiện để tổ chức cho học sinh tới lớp học trực tiếp đảm bảo an toàn.

.

Tin liên quan
Tin khác