Đầu tư và cuộc sống
[Infographic] Hà Nội triển khai các biện pháp tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19''
ĐT - 21/10/2021 08:09
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội vừa ký ban hành Công điện số 22/CĐ-UBND về việc triển khai các biện pháp tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn thành phố.

.

Tin liên quan
Tin khác