Tài chính - Chứng khoán
PJICO: Lợi nhuận 6 tháng tăng 22,6%
Chí Tín - 02/08/2016 17:47
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex – PJICO (mã PGI, sàn HOSE) cho biết, tổng doanh thu bảo hiểm gốc 6 tháng đầu năm 2016 của PJICO đạt gần 1.200 tỷ đồng.
Giám định xe ô tô, thu thập thông tin khách hàng phục vụ công tác giải quyết bồi thường

Theo đó, doanh thu bảo hiểm gốc của PJICO đạt mức tăng trưởng 8,8% so với cùng kỳ năm 2015, Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 80,4 tỷ đồng và tăng 22,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ước bồi thường bảo hiểm gốc đạt 439 tỷ đồng, chiếm 37,4% doanh thu bảo hiểm gốc, tăng 3% so với 6 tháng đầu năm 2015. Tuy nhiên, số trích lập dự phòng ước giảm khoảng 31 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Theo từng lĩnh vực cụ thể, doanh thu bảo hiểm ô tô ước đạt gần 480 tỷ đồng, tăng trưởng 9% so với 6 tháng đầu năm 2015. Tỷ lệ bồi thường toàn Tổng Công ty ước là 48%, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu 6 tháng đầu năm nghiệp vụ bảo hiểm xe máy đạt khoảng 60 tỷ đồng. Tỷ lệ bồi thường ước khoảng 10%.

Doanh thu 6 tháng đầu năm 2016 trong bảo hiểm sức khỏe ước đạt 124 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ 2015 và hoàn thành 42,3% kế hoạch doanh thu cả năm. Tỷ lệ bồi thường khoảng 57%, tương đương 6 tháng đầu năm 2015.

Đối với bảo hiểm hàng hóa, doanh thu 2 quý đầu năm đạt khoảng 95 tỷ đồng, hoàn thành 43,6% kế hoạch doanh thu năm 2016.

Doanh thu nghiệp vụ bảo hiểm tàu thủy toàn Tổng Công ty ước thực hiện được trong 6 tháng khoảng 150 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ 2015. Tỷ lệ bồi thường ước khoảng 30%. 

Doanh thu nghiệp vụ Tài sản – Kỹ thuật – Hỗn hợp 6 tháng 2016 ước đạt 215 tỷ đồng, tăng gần 7% so với cùng kỳ 2015.

Dự kiến doanh thu 6 tháng đầu năm qua kênh khai thác qua môi giới - Bancassurance đạt 70 tỷ đồng, tăng trưởng 40% so với cùng kỳ năm 2015 và hoàn thành 54% kế hoạch năm.

Doanh thu đầu tư của Tổng Công ty tính đến hết 30/06/2016 ước đạt 73 tỷ đồng,  tăng trưởng 14% so với 6 tháng đầu năm 2015.

Mới đây, PJICO vừa được xếp hạng thứ tư trong Top 10 Công ty Bảo hiểm Việt Nam uy tín năm 2016 do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp với Báo VietnamNet xây dựng và đánh giá.

3 tiêu chí cơ bản để đánh giá năng lực các doanh nghiệp bảo hiểm trong Bảng xếp hạng là năng lực tài chính, uy tín truyền thông và mức độ hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm của các doanh nghiệp.

Ngoài ra, kết quả đánh giá cũng dựa trên một cuộc điều tra doanh nghiệp được thực hiện trong tháng 6/2016 về quy mô vốn, tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, kế hoạch phát triển các sản phẩm/dịch vụ mới và triển vọng kinh doanh năm 2016. 

Tin liên quan
Tin khác