Tài chính - Chứng khoán
Bảo Việt chi trả hơn 544 tỷ cổ tức bằng tiền mặt
Chí Tín - 17/06/2016 13:42
Tập đoàn Bảo Việt vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm tài chính 2015.
Trong giai đoạn 2011-2015, tổng số tiền thuế và cổ tức Bảo Việt đã nộp vào ngân sách Nhà nước lên đến gần 11.000 tỷ đồng
Trong giai đoạn 2011-2015, tổng số tiền thuế và cổ tức Bảo Việt đã nộp vào ngân sách Nhà nước lên đến gần 11.000 tỷ đồng

Theo đó các cổ đông của Tập đoàn Bảo Việt (mã cổ phiếu BVH) có tên trong danh sách chốt tại ngày 29/6/2016 sẽ nhận cổ tức năm tài chính 2015 trong tháng 7/2016 với hình thức nhận trực tiếp hoặc thông qua chuyển khoản.

Theo định hướng Chiến lược phát triển giai đoạn 2016 – 2020, Tập đoàn Bảo Việt sẽ thực hiện chính sách chi trả cổ tức với mức tối thiểu bằng 50% lợi nhuận sau thuế nhằm phân bổ lợi nhuận nhiều hơn cho tái đầu tư phát triển doanh nghiệp, gia tăng giá trị tích lũy cho cổ đông.

Theo đó, 544.377.147.200 đồng, tương đương 54,31% lợi nhuận sau thuế sẽ được Tập đoàn Bảo Việt chi trả cho cổ đông kể từ ngày 29/7/2016. Như vậy, kể từ sau cổ phần hóa đến nay, Tập đoàn Bảo Việt đã chi trả tổng cộng khoảng 6.300 tỷ đồng cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông.

Hiện tại, Nhà nước vẫn nắm giữ hơn 70% vốn Nhà nước, theo đó chỉ tính riêng năm vừa qua, toàn Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt (bao gồm công ty mẹ và các đơn vị thành viên) đã nộp cho ngân sách Nhà nước gần 1.300 tỷ đồng tiền thuế và cổ tức.

Tính chung trong giai đoạn 2011-2015, tổng số tiền thuế và cổ tức Bảo Việt đã nộp vào ngân sách Nhà nước lên đến gần 11.000 tỷ đồng.

Trong Quý I/2016 vừa qua, Tập đoàn Bảo Việt đạt tổng doanh thu hợp nhất 5.547 tỷ đồng, tăng trưởng 17,2% so với cùng kỳ năm 2015, lợi nhuận sau thuế thu về 387 tỷ đồng, hoàn thành 32,5% kế hoạch năm.

Trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm của Bảo Việt Nhân thọ là 28,9% (đạt 2.719 tỷ đồng), thị phần doanh thu khai thác mới là 20,6% (đạt 525 tỷ đồng), với các mức tăng trưởng tổng doanh thu phí bảo hiểm là 29,7%, tăng trưởng doanh thu khai thác mới 41,5% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, Bảo hiểm Bảo Việt đạt tổng doanh thu 1.796 tỷ đồng, tăng 8,2%; Lợi nhuận sau thuế đạt 99 tỷ đồng, hoàn thành 32,9% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm. Bảo hiểm Bảo Việt là đơn vị có doanh thu phí bảo hiểm giữ lại cao nhất thị trường, đạt 1.281 tỷ đồng.

Tin liên quan
Tin khác