Thời sự
[Infographic] Huy động sức mạnh tổng lực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chống dịch trên phạm vi cả nước
ĐT - 20/07/2021 11:48
Tại phiên họp đột xuất của Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thủ tướng nhấn mạnh: Chúng ta phải huy động sức mạnh tổng lực của hệ thống chính trị, của nhân dân vào chống dịch.

.

Tin liên quan
Tin khác