Quốc tế
[Infographic] "Kế hoạch hành động" của Tổng thống Mỹ thứ 46 Joe Biden
ĐT - 09/01/2021 10:12
Các chính sách của ông Biden tập trung vào vấn đề chăm sóc y tế, khôi phục nền kinh tế... vốn đang chịu tác động của đại dịch COVID-19.

.

Tin liên quan
Tin khác