Thời sự
[Infographic] Kinh tế tăng trưởng, đất nước vững bước phát triển
ĐT - 03/09/2019 19:19
Việt Nam đang chuyển đổi theo mô hình tăng trưởng lấy đổi mới, sáng tạo làm động lực chính, hướng đến nền kinh tế số của nước công nghiệp phát triển thu nhập cao, người dân có cuộc sống hạnh phúc.
Tin liên quan
Tin khác