Thời sự
[Infographic] Nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp
ĐT - 19/05/2021 08:38
Theo quy định tại Điều 7 của Hiến pháp năm 2013 và Điều 1 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND được tiến hành theo 4 nguyên tắc.

.

Tin liên quan
Tin khác