Đầu tư và cuộc sống
[Infographic] Những tiện ích người dân được hưởng sau từ Đề án dữ liệu về dân cư
ĐT - 19/01/2022 10:00
Ngày 6/1/2022, Thủ tướng đã phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

.

Tin liên quan
Tin khác