Đầu tư và cuộc sống
[Infographic] Những truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
ĐT - 26/03/2021 19:34
90 năm cống hiến và trưởng thành dưới ngọn cờ của Đảng quang vinh và Bác Hồ kính yêu, Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam đã xây đắp nên những truyền thống vẻ vang, thể hiện bản chất tốt đẹp.

.

Tin liên quan
Tin khác