Thời sự
[Infographic] Phát triển mắc ca thành ngành hàng sản xuất hiệu quả, bền vững
- 12/04/2022 19:34
Việt Nam đặt mục tiêu phát triển mắc ca thành ngành hàng sản xuất hiệu quả, bền vững, góp phần thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

.

Tin liên quan
Tin khác