Đầu tư và cuộc sống
[Infographic] Thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP: 23 tỉnh, thành phố công bố cấp độ dịch COVID-19
ĐT - 17/10/2021 10:50
Đến 16/10/2021, đã có 13 tỉnh xác định cấp độ dịch là cấp 1 10 tỉnh, thành phố xác định cấp độ 2 các tỉnh, thành phố còn lại chưa công bố cấp độ dịch.

.

Tin liên quan
Tin khác