Thời sự
[Infographic] Tổ chức hoạt động vận tải hành khách theo phân vùng
ĐT - 02/10/2021 09:19
Hoạt động vận tải hành khách được tổ chức theo các địa phương, vùng có nguy cơ rất cao có nguy cơ cao có nguy cơ trung bình và có nguy cơ thấp.

.

Tin liên quan
Tin khác