Đầu tư và cuộc sống
[Infographic] Ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ
ĐT - 07/05/2022 10:37
Chiến thắng Điện Biên Phủ của dân tộc ta, thật xứng đáng “được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng hay Đống Đa trong thế kỷ XX và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi, đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc”.

Tin liên quan
Tin khác