Sức khỏe doanh nghiệp
IPA đã bán hết 916 tỷ đồng trái phiếu Xây dựng Trung Nam trong nửa đầu năm 2023
Duy Bắc - 03/09/2023 13:44
CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (mã IPA - sàn HNX) đã thoái toàn bộ danh mục đầu tư trái phiếu và tăng trích lập dự phòng đầu tư vào CenLand trong nửa đầu năm 2023.

Tập đoàn Đầu tư I.P.A vừa công bố Báo cáo kiểm toán bán niên năm 2023. Trong đó, đáng chú ý, tính tới 30/6/2023, Tập đoàn Đầu tư I.P.A đã giảm dư nợ trái phiếu từ 979,9 tỷ đồng về 0 tỷ đồng.

Công ty cho biết, tại thời điểm 1/1/2023, Công ty đầu tư 511,7 tỷ đồng vào trái phiếu mã TNGCB2224003 của CTCP Đầu tư Xây dựng Trung Nam; đầu tư 404,2 tỷ đồng vào trái phiếu TNGCB2124001 của CTCP Đầu tư Xây dựng Trung Nam; và đầu tư gần 64 tỷ đồng vào trái phiếu CTCP Sunbay Ninh Thuận.

Tuy nhiên, thời điểm 30/6/2023, tổng dư nợ trái phiếu đã về 0 tỷ đồng, đồng nghĩa Công ty đã bán ra toàn bộ trái phiếu đã đầu tư. Được biết, các trái phiếu này đáo hạn năm 2024 và năm 2027.

IPA đã bán ra toàn bộ danh mục đầu tư trái phiếu trong nửa đầu năm 2023 (Nguồn: BCTC)

Như vậy, chỉ trong nửa đầu năm 2023, Tập đoàn Đầu tư I.P.A đã bán ra toàn bộ 916 tỷ đồng trái phiếu của CTCP Đầu tư Xây dựng Trung Nam, đối tác mua không được công bố.

Bên cạnh việc bán toàn bộ danh mục đầu tư trái phiếu, tại thời điểm 30/6/2023, Công ty còn cho biết khoản đầu tư vào đơn vị khác thua lỗ lớn là CTCP Bất động sản Thế Kỷ (CenLand, mã CRE – sàn HoSE) với giá trị đầu tư 928,4 tỷ đồng (sở hữu 10,91% vốn điều lệ), giá trị còn lại 434,65 tỷ đồng và giá trị phải trích lập dự phòng là 493,7 tỷ đồng, tương ứng tạm lỗ 53,2% tổng danh mục đầu tư. Trong đó, đầu năm 2023, Công ty chỉ trích lập dự phòng 407,22 tỷ đồng.

CenLand vẫn là khoản đầu tư thua lỗ lớn nhất của IPA tại thời điểm 30/6/2023 (Nguồn: BCTC)

Trong Đại hội đồng cổ đông năm 2023, lãnh đạo Đầu tư I.P.A đã lý giải việc đầu tư vào CenLand để bắt đầu học hỏi, tiếp cận mảng dịch vụ bất động sản.

Trong đó, có những dự án Đầu tư I.P.A đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp, đầu tư tài chính..., nhưng Đầu tư I.P.A đều tham gia đồng hành, kiến tạo cùng CenLand để tìm ra “công thức thành công” chứ không chỉ đơn giản là một thương vụ đầu tư tài chính.

Về vấn đề nhiều khoản đầu tư của công ty đang nằm trong diện thua lỗ, Đầu tư I.P.A cũng khẳng định lỗ chủ yếu do các hoạt động đầu tư bị tắc nghẽn, tất cả các khoản đầu tư hiện đều đang ở trạng thái chờ. Nguyên do bởi trong năm 2022 nhiều dự án nói chung đều bị dừng lại do vấn đề pháp lý, để có thể hoàn thiện thì công ty đang đẩy nhanh việc củng cố pháp lý, giấy tờ.

Kinh doanh lao dốc, lợi nhuận nửa đầu năm 2023 giảm 90,6% về 16,89 tỷ đồng

Xét về hoạt động kinh doanh, trong nửa đầu năm 2023, Tập đoàn Đầu tư I.P.A ghi nhận doanh thu đạt 112,97 tỷ đồng, giảm 24,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 16,89 tỷ đồng, giảm 90,6% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 56,2%, về còn 43,3%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 42% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 35,44 tỷ đồng, về 48,95 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 61,7%, tương ứng giảm 251,32 tỷ đồng, về 155,99 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 33,7%, tương ứng giảm 155,8 tỷ đồng, về 306,32 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết giảm 18,8%, tương ứng giảm 33,81 tỷ đồng, về 146,14 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 16,8%, tương ứng tăng thêm 4,32 tỷ đồng, lên 29,99 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong nửa đầu năm 2023, mặc dù Tập đoàn Đầu tư I.P.A đã tiết giảm chi phí tài chính nhưng do hụt lợi nhuận gộp, doanh thu tài chính và lãi công ty liên doanh, liên kết, điều này dẫn tới lợi nhuận vẫn giảm mạnh lên tới 90,6%.

Được biết, trong năm 2023, Tập đoàn Đầu tư I.P.A đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 1.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 348 tỷ đồng (lợi nhuận dự kiến tăng 337,7% so với thực hiện trong năm 2022). Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2023 với lợi nhuận trước thuế đạt 15,93 tỷ đồng, Tập đoàn Đầu tư I.P.A mới hoàn thành 4,6% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Dư nợ vay lên tới 4.479,6 tỷ đồng, bằng 116,3% vốn chủ sở hữu

Tính tới 30/6/2023, tổng tài sản của Tập đoàn Đầu tư I.P.A giảm nhẹ 0,5% so với đầu năm, tương ứng giảm 41,6 tỷ đồng, về 8.732,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 4.381,3 tỷ đồng, chiếm 50,2% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 3.165,7 tỷ đồng, chiếm 36,3% tổng tài sản.

Ngoài ra, về phần nguồn vốn, tính tới cuối quý II/2023, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm nhẹ 2,3% so với đầu năm, tương ứng giảm 107,5 tỷ đồng, về 4.479,6 tỷ đồng và bằng 116,3% vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 1.113,8 tỷ đồng và nợ vay dài hạn lên tới 3.365,8 tỷ đồng.

Cơ cấu dư nợ vay của IPA tại thời điểm 30/6/2023 (Nguồn: BCTC)

Tập đoàn Đầu tư I.P.A thuyết minh tổng dư nợ trái phiếu lên tới 4.399,5 tỷ đồng. Trong đó, trái phiếu do CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A phát hành với mệnh giá 3.300 tỷ đồng; và trái phiếu do CTCP Năng lượng Bắc Hà phát hành với mệnh giá 1.100 tỷ đồng.

Được biết, Tập đoàn Đầu tư I.P.A cho biết đã phát hành 4 mã trái phiếu với tổng mệnh giá 3.300 tỷ đồng. Trong đó, trái phiếu mệnh giá 300 tỷ đồng, phát hành ngày 30/3/2021, kỳ hạn 3 năm và lãi suất 10,5%/năm; trái phiếu mệnh giá 1.000 tỷ đồng được phát hành ngày 15/11/2021, kỳ hạn 3 năm và lãi suất 9,5%/năm; trái phiếu mệnh giá 1.000 tỷ đồng được phát hành ngày 20/12/2021, kỳ hạn 3 năm, lãi suất 9,5%/năm; trái phiếu mệnh giá 1.000 tỷ đồng được phát hành ngày 25/2/2022, kỳ hạn 3 năm và lãi suất 9,5%/năm.

CTCP Năng lượng Bắc Hà đã phát hành 5 mã trái phiếu với mệnh giá 1.100 tỷ đồng. Trong đó, trái phiếu phát hành ngày 11/11/2020, kỳ hạn 3 năm, lãi suất 10%/năm và mệnh giá 400 tỷ đồng; trái phiếu phát hành ngày 25/3/2021, kỳ hạn 3 năm, lãi suất 10,5%/năm và mệnh giá 100 tỷ đồng; trái phiếu phát hành ngày 6/4/2021, kỳ hạn 3 năm, lãi suất 10,5%/năm và mệnh giá 200 tỷ đồng; trái phiếu phát hành ngày 9/6/2021, kỳ hạn 3 năm, lãi suất 10,5%/năm và mệnh giá 100 tỷ đồng; và trái phiếu phát hành ngày 26/11/2021, kỳ hạn 3 năm, lãi suất 9,5%.năm và mệnh giá 300 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 31/8, phiên giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 2/9, cổ phiếu IPA giảm 300 đồng về 20.700 đồng/cổ phiếu.

Tin liên quan
Tin khác