Dự án - quy hoạch
Khánh Hòa gia hạn thời gian đăng ký Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh
Nhiệt Băng - 31/05/2023 09:35
Khánh Hòa gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh đến 17h ngày 13/6/2023.

Ông Châu Ngô Anh Nhân, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa vừa ký thông báo gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất gửi các nhà đầu tư quan tâm đến Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh.

Theo đó, ngày 24/4/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Thông báo số 1524/TB-SKHĐT mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất, đăng tải thông tin và công bố danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất đối với Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam ranh trên Hệ thống đấu thầu điện tử quốc gia. Dự án này có mã PR2300016537, thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án là 17h ngày 25/5/2023.

Đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án, duy nhất chỉ có 1 nhà đầu tư quan tâm, nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án là Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư Cam ranh, Công ty cổ phần Vinhomes và Công ty cổ phần Giải pháp năng lượng Vines.

Đến ngày 26/5/2023, UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo gia hạn thời gian đăng ký thực hiện Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh.

Với lần gia hạn này, thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh là 17h ngày 13/6/2023.

Nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án phải thực hiện các thủ tục được cấp chứng thư số và nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư Cam ranh, Công ty cổ phần Vinhomes và Công ty cổ phần Giải pháp năng lượng Vines không phải nộp lại hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh.

Tin liên quan
Tin khác