Đầu tư và cuộc sống
Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành trường đại học
Kỳ Thành - 24/09/2022 08:56
Trường Đại học Luật là cơ sở giáo dục đại học công lập thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội; thực hiện tự chủ theo quy định của pháp luật.
Trường Đại học Luật sẽ có trụ sở chính tại TP. Hà Nội.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 1124/QĐ-TTg ngày 23/9/2022 thành lập Trường Đại học Luật là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội trên cơ sở Khoa Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trường Đại học Luật có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội.

Trường Đại học Luật là cơ sở giáo dục đại học công lập thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội; thực hiện tự chủ theo quy định của pháp luật; có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý trực tiếp của Đại học Quốc gia Hà Nội, quản lý Nhà nước về giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quản lý theo lãnh thổ của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Trường Đại học Luật hoạt động theo quy định của Luật Giáo dục đại học và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2013 của Chính phủ về Đại học quốc gia; Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các quy định khác của pháp luật.

Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội được biết đến là trung tâm đào tạo, nghiên cứu luật uy tín. Ngày 30/7/1976, bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp ban hành Quyết định số 1087, thành lập khoa Pháp lý thuộc Đại học Tổng hợp Hà Nội - cơ sở đào tạo cử nhân Luật đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất, tiền thân của Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội hiện nay.

Với hơn 40 năm hình thành và phát triển, khoa Luật nhiều lần thay đổi tên gọi, địa vị pháp lý. Ngày 7/3/2000, giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội quyết định nâng cấp Khoa Luật từ khoa thuộc Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trở thành khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tin liên quan
Tin khác