Viễn thông - Công nghệ
Kiểm tra 8 vấn đề TikTok tại Việt Nam
ĐT - 21/05/2023 11:02
Từ ngày 15/5 đến hết tháng 5/2023, các cơ quan liên Bộ sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện TikTok Việt Nam. Theo đó sẽ có 8 vấn đề chính mà TikTok Việt Nam sẽ bị kiểm tra.

.

Tin liên quan
Tin khác