Chuyển đổi số - Kinh tế số
Kinh tế số có thể đem lại 74 tỷ USD cho Việt Nam vào năm 2030
Kỳ Thành - 18/10/2021 18:20
Khoản tiền này tương đương 27% GDP của Việt Nam trong năm 2020. Dự kiến, các lĩnh vực được hưởng lợi nhiều nhất là sản xuất, nông nghiệp và thực phẩm, giáo dục và đào tạo.
TIN LIÊN QUAN