Chuyển đổi số - Kinh tế số
Kinh tế số đóng góp 17% vào tăng trưởng GRDP của Đà Nẵng
Hoàng Anh - 12/01/2023 18:06
Doanh thu toàn ngành Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng cả năm 2022 đạt hơn 34.000 tỷ đồng; kinh tế số đóng góp 17% vào tăng trưởng GRDP của Thành phố.

 

Chiều 12/1, Sở Thông tin và Truyền thông TP.Đà Nẵng tổ chức triển khai thực hiện phương hướng nhiệm vụ của năm 2023.

Ông Trần Ngọc Thạch – Phó giám đốc Sở TTTT TP.Đà Nẵng cho biết, ngành thông tin truyền thông Thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trong đó, tổng doanh thu toàn ngành Thông tin và Truyền thông TP.Đà Nẵng cả năm 2022 ước đạt  34.293 tỷ đồng, đạt 103,4% kế hoạch, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2021. Kim ngạch xuất khẩu phần mềm đạt 132 triệu USD, đạt 120% so với kế hoạch, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2021.

Nếu như năm 2021 kinh tế số Đà Nẵng đóng góp 12,7% GRDP, trì trong năm 2022, ước tính của Vụ Kinh tế số và Xã hội số (Bộ Thông tin và Truyền thông) kinh tế số của Đà Nẵng đóng góp 17% GRDP.

Về chuyển đổi số, kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Đà Nẵng đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Tính đến tháng 12/2022, 100% dịch vụ công đã được triển khai trực tuyến mức 4, tỷ lệ dịch vụ công có phát sinh hồ sơ trực tuyến đạt 96%; vượt mục tiêu theo kế hoạch của Thành phố cuối năm 2022 là 85%, gấp 2 lần so với trung bình toàn quốc.

Khen thưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn TP.Đà Nẵng có thành tích xuất sắc trong ứng dụng CNTT.

Ngoài ra, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn thành phố đạt 73%, vượt mục tiêu theo kế hoạch của Thành phố cuối năm 2022 là 65%, gấp 1,5 lần so với trung bình toàn quốc; tích hợp 1.476 dịch vụ công lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; sử dụng tài khoản công dân số để người dân chỉ cung cấp thông tin một lần sử dụng dịch vụ công, sử dụng dữ liệu số thay thế một số thành phần hồ sơ giấy…

Đáng chú ý, ngành TTTT TP.Đà Nẵng đã cung cấp 600 bộ dữ liệu mở; tỷ lệ doanh nghiệp công nghệ số/1000 dân đạt 2,27, gấp 3 trung bình toàn quốc là 0,7); số lượng tài khoản công dân số đạt khoảng 43% dân số trưởng thành; tỷ lệ hộ gia đình kết nối Internet cáp quang băng rộng đạt 99,61% …

Ngoài ra, Thành phố Đà Nẵng xếp vị trí thứ nhất chỉ số chuyển đổi số - DTI năm 2021, đây là năm thứ 2 liên tiếp (2020-2021) Đà Nẵng dẫn đầu chỉ số DTI. Thành phố Đà Nẵng có năm thứ ba liên tiếp đạt Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2022 ở hạng mục “Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc”; năm thứ ba liên tiếp đạt Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam năm 2022…

Ông Nguyễn Quang Thanh - Giám đốc Sở TT-TT TP Đà Nẵng cho biết, năm 2023 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu nửa chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ TP Đà Nẵng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025. Ban Thường vụ Thành ủy đã chọn chủ đề năm 2023 là “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”.

Kế thừa những thành tựu đã đạt được, ngành TTTT TP.Đà Nẵng sẽ triển khai mô hình thành phố thông minh toàn diện nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Trong đó, ưu tiên khai thác, tạo ra giá trị cụ thể từ dữ liệu số để huy động, khơi thông nguồn lực mới; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, góp phần cải thiện chất lượng phục vụ và công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền; hỗ trợ quản lý có hiệu quả đô thị và các nguồn tài nguyên của thành phố; hòa nhập vào mạng lưới các thành phố thông minh ASEAN; thúc đẩy ứng dụng các công nghệ của Công nghiệp 4.0 trong doanh nghiệp và xã hội.

Ngành TTTT thành phố Đà Nẵng đạt nhiều thành tựu trong năm 2022.

Dự kiến doanh thu toàn ngành Thông tin và Truyền thông TP.Đà Nẵng năm 2023 sẽ đạt 36.200 tỷ đồng, đạt 105,56% so với năm 2022. Kim ngạch xuất khẩu phần mềm đạt 146 triệu USD, đạt 110% so với năm 2022.

Ngoài ra, ngành TTTT TP.Đà Nẵng sẽ triển khai đầu tư và đưa vào hoạt động các dự án như Dự án Mở rộng Trung tâm dữ liệu, Dự án xây dựng Trung tâm giám sát điều hành đa nhiệm (IOC, giai đoạn 1); dự án Trung tâm xây dựng Trung tâm tích hợp kiểm soát khả năng phục hồi đô thị xanh và thông minh...

Tin liên quan
Tin khác